เป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้คอนกรีตจากประสบการณ์ผลงานวิจัยของซีแพค บทความ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 

การเยิ้มน้ำของคอนกรีต ดีหรือไม่ดี !

การเยิ้มน้ำ (Bleeding) คือปรากฏการณ์หลังจากเทคอนกรีตลงในแบบหล่อและทำการอัดแน่นหรือจี้เขย่าไปเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีน้ำภายในคอนกรีตลอยขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้าด้านบนของคอนกรีต จะเห็นชัดเจนมากที่สุดคือการเทพื้นคอนกรีต

View More
แหล่งรวบรวมเกร็ดความรู้จากปัญหาคอนกรีตจากภายในประเทศและต่างประเทศ ท่านสามารถส่งคำถามปัญหาคอนกรีตโดยเลือก ท่านถามเราตอบ คำตอบปัญหาคอนกรีตต่างๆ จะรวบรวมในหัวข้อนี้

 

อ่านต่อทั้งหมด