ในการเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตควรเก็บตอนไหนดี ก่อนหรือหลังเทเสร็จและจะเก็บเป็นแบบ
ทรงกระบอกหรือแบบสี่เหลี่ยมดีครับ

ตอบ  
   ในการเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตถือเป็นขบวนการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตที่ดีที่สุด โดยจะทำการสุ่มเก็บจากรถคอนกรีตซึ่งถือเป็นตัวแทนของคอนกรีตที่ใช้เทในวันนั้นโดยจำนวนชุดที่เก็บ (โดยปกติ 1 ชุดเก็บก้อนปูน 3 ก้อน ทดสอบที่อายุ 7 วัน 1ก้อน 28 วัน 2 ก้อน ) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้คอนกรีตในวันนั้น (ทั่วไป 50 ลบ.ม เก็บตัวอย่าง 1 ชุด ) โดยการเก็บตัวอย่างส่วนมากจะเก็บก่อนการเทเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเพราะจะได้ไม่กีดขวางการทำงาน แต่ก็สามารถเก็บในช่วงใหนก็ได้ก่อนเทเสร็จแต่มีข้อควรคำนึงถึงก็คือคอนกรีตจะต้องไม่หมดเวลาการใช้งานและจะต้องไม่มีการเติมน้ำในคอนกรีต
    การเก็บก้อนตัวอย่างทรงกระบอกหรือทรงลูกบาศก์ (สีเหลี่ยม)เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับในวงการก่อสร้าง แต่การที่จะเก็บก้อนตัวอย่างเป็นทรงกระบอกหรือหรือทรงลูกบาศก์ขึ้นอยู่กับว่าข้อกำหนดในงานนั้นๆ (ถ้ามี)กำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปถ้าไม่มีข้อกำหนดจะเก็บก้อนตัวอย่างเป็นทรงลูกบาศก์ครับ 
 
ศูนย์วิชาการคอนกรีต