หนังสือวิชาการคอนกรีต 
เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยี


 

คู่มือการทดสอบหิน ทราย และคอนกรีต
Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete

การผลิตหิน และทราย สำหรับผสมคอนกรีต
 การผลิตหิน สำหรับผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate Production)
 การผลิตทราย สำหรับผสมคอนกรีต (Fine Aggregate Production)

การทดสอบหิน และทราย ที่ใช้ในการทำคอนกรีต
 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำและความชื้นผิวของมวลรวม
(Specific Gravity,Absorption and Surface Moisture of Aggregate)

 การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และช่องว่างระหว่างมวลรวม 25
(Bulk Unit Weight and Voids)

 การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม ค่าโมดูลัสความละเอียด และขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวม
(Seive Analysis, Fineness Modulus and Maximum Size of Aggregate)

 การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแองเจลีส (Abrasion Test by Los Angeles Machine)
 การทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของ (Falkiness and Elongation Index)
 การทดสอบสารอินทรีย์ที่เจือปนใน (Organic Impurities in Fine Aggregate)
 การทดสอบความคงทนของมวลรวม (Soundness)
 การทดสอบหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75
(Materials Finer Than 75 Um in Aggregate by Washing)

การทดสอบคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัว
 การทดสอบความสามารถเทได้ (Workability)
 การทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตและปริมาณอากาศ
(Unit Weight and Air Content of Concrete)

 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต (Setting Time of Concrete)
 การทดสอบการเยิ้ม (Bleeding)
 การทดสอบการสูญเสียค่าการยุบตัว (Slump Loss)
 การทดสอบกำลังอัด และกำลังดึงของคอนกรีต
(Compressive Strength and Tensile Strength of Concrete)

 การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และค่าอัตราส่วนปัวซอง
(Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio)

 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength)