ในขณะที่เทคอนกรีตสำหรับพื้นถนนเพิ่งเสร็จและกำลังปาดผิวหน้านั้น ฝนเกิดตกลงมาอย่างหนัก ถึงรีบคลุมด้วยผ้าใบแล้วก็ไม่ทัน ผิวหน้าคอนกรีตจึงเปียกถึงขนาดค่อนข้างแฉะ หลังฝนหยุดคนงานจึงได้ทำการปาดน้ำที่อยู่บนผิวหน้าทิ้งแล้วทำการแต่งผิวหน้าคอนกรีตตามปกติ ถามว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคอนกรีตอย่างไรบ้างในระยะยาว

ตอบ ปัญหาที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือเกิดฝนตกระหว่างการเทคอนกรีต วิธีการทำงานที่ถูกวิธีจะช่วยทำให้ปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีตที่เทไปแล้ว โดยในขณะเทคอนกรีตหากเกิดฝนตกลงมาผิวหน้าคอนกรีตจะต้องได้รับการปกป้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมเอาไว้ หลังจากฝนหยุดตกแล้วหากน้ำฝนที่หลงเหลืออยู่บนผิวหน้าคอนกรีตมีปริมาณน้อยมากก็สามารถรอให้ระเหยไปเองได้ เหมือนกับการรอแต่งผิวหน้าคอนกรีตที่ต้องทำหลังจากน้ำจากการเยิ้มของคอนกรีต (Bleeding) หมดเสียก่อน แต่หากมีน้ำขังเป็นหย่อมๆ ก็ให้ปาดน้ำบริเวณนั้นออกไปเพราะกำลังและความแข็งแกร่งของผิวหน้าจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ของคอนกรีตที่ผิวหน้าของคอนกรีต หากรักษาอัตราส่วนนี้ได้ที่ผิวหน้าโดยการกำจัดน้ำที่เพิ่มมาจากฝน ก็จะสามารถรักษาระดับความคงทนของคอนกรีตตามส่วนผสมคอนกรีตที่ได้ออกแบบไว้

การคลุมผิวหน้าคอนกรีตขณะเกิดฝนตกด้วยผ้าใบ
 

ผิวหน้าคอนกรีตหลังฝนหยุดตกแล้ว

    ปัญหาที่จะเกิดมากที่สุดในกรณีนี้จะอยู่บริเวณผิวหน้าคอนกรีต หากเกิดฝนตกแล้วไม่มีการปกป้องผิวหน้าคอนกรีตเลย ปล่อยให้ฝนตกกระทบกับผิวหน้าคอนกรีตโดยตรง ฝนจะชะล้างซีเมนต์บางส่วนออกไปจากผิวหน้าคอนกรีต ส่งผลให้ผิวหน้าของคอนกรีตอ่อนแอ กำลังอัดและความทนทานของคอนกรีตในระยะยาวลดลง มีแนวโน้มที่จะเกิดการหลุดร่อนเป็นแผ่นๆ (Scaling) และเกิดฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต (Dusting) ได้ง่าย อย่างไรก็ดีการรับกำลังและความทนทานของคอนกรีตส่วนที่อยู่ข้างล่างหลังจากที่แข็งตัวแล้วมักจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากกรณีนี้
    ในกรณีที่ฝนตกหนักมากโดยไม่มีการคลุมผิวหน้าเลย ผิวหน้าเมื่อแห้งแล้วก็จะหลุดร่อนเป็นแผ่นๆ ในลักษณะบางๆ ก่อนเปิดถนนใช้งานหรือก็อาจมีอาการในลักษณะที่กล่าวมาแล้วหลังจากถนนเปิดใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง
    กรณีผิวหน้าปาดไปแล้วและคอนกรีตเริ่มแข็งตัวถึงขนาดเดินบนผิวหน้าของคอนกรีตได้อย่างไม่เกิดรอยยุบแล้ว เมื่อฝนตกลงมาถือว่าเป็นการดีสำหรับคอนกรีตเพราะเป็นการบ่มคอนกรีตไปในตัว แต่หากพื้นผิวไม่ได้ระดับและเป็นแอ่งซึ่งมีน้ำฝนขังอยู่ เมื่อแห้งแล้วก็อาจเป็นรอยคราบจางๆ ทำให้พื้นถนนมีสีไม่สม่ำเสมอได้ ในขณะที่คุณสมบัติเรื่องความคงทนไม่ได้เลวร้ายลงแต่อย่างใด


อ้างอิงตาม  - Cement Concrete and Aggregates Australia, Concrete Construction. Jan 2004
เรียบเรียงโดย :  ดร.ปัณฑ์ ปานถาวร, อภินันท์ บัณฑิตนุกูล