พื้นขัดมันชั้น 2 ของบ้านใช้ปูนตราเสือผสมกับทรายหนา 3-5 ซม.เกิดการร่อนเนื่องจากสาเหตุใด

ตอบ  
 
    สาเหตุของการร่อน มีหลายสาเหตุถ้าให้ฟันธงในที่นี้คงจะอยาก เนื่องจากต้องดูสภาพของการร่อนจริงประกอบด้วย ( ถ้ามีรูปถ่ายแนบมาให้ดูสักหน่อยน่าจะดีมากเลยนะครับ )แต่จะขอกล่าวถึงสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวดังนี้

    1.ถ้าเกิดการร่อนเฉพาะที่ผิวหน้า ( ค่อยๆ สึกกร่อน ) เกิดจากการผสมปูนทรายที่มีเนื้อปูนซีเมนต์น้อยไป และ/หรือ ใส่น้ำผสมจนปูนทรายเหลวเกินไป โดยฝากข้อคิดอย่างนี้ครับ ในปริมาณปูนซีเมนต์ที่เท่ากันถ้านำมาผสมเป็นปูนทราย กับเรานำมาผสมเป็นคอนกรีตคอนกรีตแล้วนำมาเทพื้นคอนกรีตในความหนาและพื้นที่ที่เท่ากัน คอนกรีตจะมีความแข็งแรงมากกว่า แต่การจะเลือกใช้ปูนทราย หรือ คอนกรีตในการเทจะพิจารณาที่ความหนาที่จะเท คอนกรีตเหมาะสมกับความหนาอย่างน้อย 5 ซม.เป็นอย่างน้อย ส่วนปูนทรายก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ตราเสือก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีก็น่าจะใช้ปูนซีเมนต์ ชนิดที่ 1 เช่น ตราช้าง

    2.แต่การร่อนที่หลุดออกมาเป็นแผ่นๆ จะเกิดจากการยึด เกาะ ( Bonding )ระหว่างพื้นคอนกรีตเก่ากับผิวพื้นที่จะเทใหม่ ( อาจจะเป็นคอนกรีตหรือปูนทรายก็ได้ ) ยึดเกาะกันได้ไม่ดี ซึ่งเกิดจากพื้นคอนกรีตเก่าที่ผิวหน้าเสื่อม เช่น เป็นฝุ่น เป็นขุย หรือ เป็นพื้นขัดมันเดิม ถ้าเราสังเกตุให้ดีเราจะเห็นว่าเมื่อช่างเทพื้นเสร็จเมื่อหน้าหมาดๆ เขาจะใช้ไม้กวาดแข็งกรีดหน้าให้หยาบเพื่อเวลาเทพื้นทับ( Topping ) หรือ ปูกระเบื้อง จะทำให้มีการยึดเกาะระหว่างกันได้ดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญอีกข้อคือส่วนผสมของปูนทรายหรือคอนกรีตจะต้องเหมาะสมคือมีปริมาณปูนซีเมนต์ที่เพียงพอ อย่าผสมเหลว ( ช่างปูนชอบผสมเหลวเพราะทำงานง่าย) และใช้งานหลังจากผสมอย่าให้เกิน 1 ชม. (ผสมมือ)
 
 
ศูนย์วิชาการคอนกรีต