อยากทราบว่าคอนกรีตขณะเทมีอุณหภูมิประมาณเท่าไรและต้องมีอุณหภูมิไม่เกินเท่าไหร่ มีกำหนดหรือเปล่าครับ

ตอบ  
 
    อุณหภูมิในคอนกรีตสดขณะเทที่ถามมานั้นสามารถอธิบายได้หลายมุมมองครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พิจารณาในเรื่องอะไร ดังนั้นในการอธิบายของผมอาจจะดูว่าอ้อมไปบ้างนะครับ
   
    1.ถ้าถามว่าอุณหภูมิคอนกรีตสดในขณะเทมีผลต่อคุณภาพคือความแข็ง(กำลังอัดคอนกรีต)หรือเปล่า ถ้าตอบแบบไม่คิดอะไรมากก็ไม่จำเป็นต้องสนใจในอุณหภูมิของคอนกรีตมากนัก( ในกรณีที่เทโครงสร้างปกติ ) เราควรคำนึงถึงระยะเวลาในการเทซึ่งหมายถึงว่าคอนกรีตมีอายุการใช้งานนานเท่าไรมากกว่า โดยทั่วไปอายุการใช้งานคอนกรีตควรใช้ให้หมดหลังจากปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำภายในระยะเวลาดังนี้
    - คอนกรีตที่ไม่ใส่น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทหน่วงเวลา ควรใช้ให้หมดภายในประมาณ 1 ชั่วโมง 
    - คอนกรีตที่ใส่น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทหน่วงเวลา ควรใช้ให้หมดภายในประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ( ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานโดยปริมาณน้ำยาที่ใช้ให้ดูจากข้อแนะนำจากผู้ผลิต )
    * ข้อมูลดังกล่าวคือคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ ชนิดที่ 1
   
    2.อุณหภูมิของคอนกรีตสดขณะเทมีผลอะไรกับคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว(ในขณะยังเหลวอยู่)และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ( บนพื้นฐานที่ใช้คอนกรีตภายในระยะเวลาที่กำหนด) ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอุณหภูมิคอนกรีตที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
    - อุณหภูมิของคอนกรีตสดหลังผสมเกิดจากอุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีตได้แก่ หิน ทราย ซีเมนต์ และน้ำ รวมถึงอุณหภูมิที่เกิดจากพลังงานในการที่ใช้เครื่องจักรทำการผสม เช่น เราตากแดดวัสดุผสมคอนกรีตไว้ เมื่อนำมาผสมคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ ก็จะมีอุณภูมิสูงเป็นธรรมดา ยังไม่รวมถึงอุณหภูมิของอากาศในช่วงเวลานั้น
    - ขั้นต่อมาอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง (กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ) และระหว่างการใช้งาน อุณหภูมิของคอนกรีตในช่วงนี้ย่อมสูงกว่าในช่วงที่ผสมเสร็จใหม่ๆอย่างแน่นอนเพราะจะมีความร้อนจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างซีเมนต์และน้ำเกิดขึ้นซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณปูนซีเมนต์ที่เราผสมในคอนกรีต รวมถึงปัจจัยที่สำคัญของอุณหภูมิของคอนกรีตนั่นก็คืออุหภูมิอากาศ เช่น หน้าร้อน หน้าหนาว
ประเด็นที่น่าห่วงใยของคอนกรีตที่ใช้งานในหน้าร้อนก็คือความข้นเหลวของคอนกรีตในการใช้งานหรือความสามารถในการเทจะลดเร็วขึ้นซึ่งจะไม่กระทบกับคุณภาพคอนกรีตตราบใดที่เรายังสามารถเทและทำให้คอนกรีตแน่นตัวได้ โดยไม่มีการปรับส่วนผสมโดยการเติมน้ำในคอนกรีตเพื่อให้เหลวขึ้น แต่จะมีผลต่อการทำงานที่ลำบากขึ้นเช่นการแต่งหน้าผิวคอนกรีต การจี้เขย่าคอนกรีต ในความเป็นจริงช่างที่อยู่หน้างานส่วนมากจะมีการเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตเหลวขึ้นเพื่อที่จะได้ทำงานได้สะดวก

 
    3.ในการใช้งานคอนกรีตมีการควบคุมอุณหภูมิคอนกรีตสดในขณะเทหรือไม่ มีครับในบางโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีผู้ออกแบบและที่ปรึกษาเป็นชาวต่างประเทศมีการกำหนดคุณสมบัติของคอนกรีตสดในขณะเทว่าจะต้องไม่เกิน 32 องศาเพื่อป้องกันการแตกร้าวอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิ ซึ่งเมืองร้อนอย่างประเทศไทยทำได้ค่อนข้างยากครับแต่ที่จริงเราสามารถออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสมกับกับการใช้งานได้โดยไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิคอนกรีตสดในขณะเท เช่น การใส่เถ้าลอยถ่านหินทดแทนปูนซีเมนต์ เป็นต้น
 
ศูนย์วิชาการคอนกรีต