ในงานเทพื้นโกดังพื้นที่ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 32 ม. 
หนา 15 ซม. เทคอนกรีตทั้งหมดครั้งเดียว   หลังการเท  7  วัน  พบว่าพื้นคอนกรีตเกิดการแตกกระจายไปทั่ว  การเสริมเหล็กของพื้นใส่เหล็กเสริมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและพื้นวางบนดินบดอัดแน่น พื้นนี้ไม่มีการทำรอยต่อ (joint) เนื่องจากเจ้าของงานไม่อยากให้มีรอยต่อซึ่งลดความสวยงานของพื้น   อยากทราบว่าการแตกของพื้นนี้เกิดจากสาเหตุใด?

ตอบ   ในการเทพื้นบนดิน (Slab on grade)  จะต้องมีการทำ รอยต่อประเภท Contraction joint เป็นระยะ  มิฉะนั้น เมื่อคอนกรีตแห้งจะเกิดการหดตัว และเกิดการยึดรั้ง ทำให้มีรอยแตกแบบกระจาย (Random crack) เกิดขึ้นทั่วไป     PCA ได้แนะนำ การทำ Contraction joint เป็นระยะตามความหนาพื้น ดังนี้ 

ความหนาพื้น  (ซม.)

ระยะห่างของ contraction joint (ม.) เมื่อใช้มวลรวม หยาบโตสุด 19 มม. หรือ มากกว่า

12.5

3.75

15.0

4.50

17.5

5.25

20.0

6.00

22.5

6.75

25.0

7.50

ที่มา : PCA ระยะห่าง joint กำหนดจาก 24-36 เท่าของความหนาพื้น กรณีที่ใช้หินขนาดเล็ก ให้กำหนดระยะห่างของ contraction joint น้อยลง

บุญรอด คุปติทัฬหิ