อยากทราบว่าซีเมนต์ที่เททับแผ่นปูนสำเร็จรูปไว้ 12 ปีแล้วซึ่งเป็นการทำไว้เพื่อรอการต่อเติมที่อยู่อาศัยชั้นบนจะเทพื้นทับอีกชั้นได้หรือไม่เพราะพื้นเดิมเทไว้แบบลาดเอียงช่วยแนะนำเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ

ตอบ  
 
1.คอนกรีตที่เททับแผ่นพื้นสำเร็จรูป 12 ปี จะเทพื้นคอนกรีตทับอีกชั้นได้หรือไม่
    - อันดับแรกควรดูคุณภาพผิวหน้าของคอนกรีตที่เททับพื้นสำเร็ตรูปว่ายังดีอยู่หรือไม่ซึ่งต้องอาศัยการทดสอบด้วยเครื่องมือหรือสังเกตง่ายๆจากการใช้ค้อนกับสกัดทำการกระเทาะที่ผิดหน้าดูถ้ากระเทาะออกเป็นแผ่นเล็กๆ แล้วเห็นผิวคอนกรีตยังแข็งอยู่ก็แสดงว่าคอนกรีตยังใช้งานได้
    - ถ้าจำเป็นต้องเทพื้น (Topping) ทับอีกชั้นควรเทเป็นคอนกรีต โดยให้มีความหนาอย่างน้อย 5 ซม.ผิวพื้นเดิมควรสกัดให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อเพิ่มการการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่าและพื้นที่เทใหม่ ถ้าผิวหน้าคอนกรีตไม่ได้คุณภาพต้องสกัดผิวลงไปให้ถึงเนื้อคอนกรีตที่ได้คุณภาพ ส่วนพื้นที่เดิมเทที่เทไว้แบบลาดเอียงนั้นไม่มีปัญหาในการเทคอนกรีตทับเพราะสามารถปรับระดับให้เสมอกันได้เมื่อเทคอนกรีตทับหน้า

2.ในเรื่องของความปลอดภัยในการปรับปรุงเทพื้นเสริมอาคารนั้นคงต้องปรึกษากับวิศวกรเพราะต้องไปดูโครงสร้างหลัก เช่น เสา คานและพื้นสำเร็จรูป ว่าสามารถรับน้ำหนักเพิ่มได้อีกหรือเปล่า อีกทั้งพื้นที่จะปรับปรุงเป็นห้องใช้ประโยชน์อะไรเพราะน้ำหนักที่บรรทุกอยู่บนพื้นนั้นจะมีผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างดังกล่าวว่าสามารถรองรับได้หรือไม่
 
ศูนย์วิชาการคอนกรีต