ดิฉันได้ซ่อมแซมพื้นบ้านโดยสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเท ใช้ช่างรับเหมาทั่วไป   หลังจากงานเสร็จประมาณ 4-5 วัน  พบว่าพื้นคอนกรีตที่เทแตกเป็นริ้วๆ ลายงาบางๆ กระจายทั่วไป   ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และรอยแตกนี้จะมีปัญหาต่อความแข็งแรง หรือความทนทานของพื้นไหม?

ตอบ   รอยแตกลายงาเล็กๆ ที่เกิดขึ้น เรียกว่า Crazing  ความลึกของรอยแตกไม่ลึกจากผิวหน้าคอนกรีตมาก  เกิดจาก ขณะที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว และเริ่มพัฒนากำลัง สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ที่มีอากาศร้อน ลมแรง ความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ำ ทำให้น้ำในคอนกรีตระเหยไปอย่างรวดเร็ว จึงเกิดการแตกลายงาขึ้น มักเกิดกับคอนกรีตที่มีปริมาณส่วนละเอียดบริเวณผิวหน้ามาก  ในทางวิศวกรรม รอยแตกประเภท ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรง และการใช้งานของโครงสร้าง

   เพื่อไม่ให้เกิดการแตกลายงา  ควรหลีกเลี่ยงการทำงาน ดังนี้
หลีกเลี่ยงการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำที่เย็นมากๆ  (อุณหภูมิน้ำต่ำกว่าอุณภูมิคอนกรีต ตั้งแต่ 11 องศาเซลเซียส)
ไม่ตบหน้าคอนกรีตด้วยเกรียงขัดหน้าที่มากเกินไป (ทำให้มีปูนลอยขึ้นผิวหน้ามาก)
ขัดหน้า หรือ แต่งผิวหน้า คอนกรีตในขณะที่คอนกรีตยังเปียกอยู่ (ขัดหน้าเร็วไป)
สาดซิเมนต์ผงบนผิวหน้าเพื่อให้คอนกรีตแห้ง ก่อนทำการขัดมัน
พรมน้ำบนผิวหน้าคอนกรีต เพื่อให้ขัดเรียบได้ง่าย

บุญรอด คุปติทัฬหิ